Genel Kurul Bilgileri

2022 yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname örneği için lütfen tıklayınız

2021 yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname örneği için lütfen tıklayınız

2020 yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname örneği için lütfen tıklayınız

2019 yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname örneği için lütfen tıklayınız

2018 yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname örneği için lütfen tıklayınız

2017 yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname örneği için lütfen tıklayınız

2016 yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname örneği için lütfen tıklayınız

2015 yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname örneği için lütfen tıklayınız

2014 yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname örneği için lütfen tıklayınız

2022 OGK TTSG için lütfen tıklayınız tıklayınız

2022 Yılı OGK Haziran Listesi için lütfen tıklayınız tıklayınız

Genel Kurul Toplantı Tutanağı için lütfen tıklayınız tıklayınız

Genel Kurul Davet Mektubu için lütfen tıklayınız

Vekaletname için lütfen tıklayınız

2022 Yılı OGK Bilgilendirme dökümanı için lütfen tıklayınız

2022 Yılı Bilanço (Aktif ) için lütfen tıklayınız

2022 Yılı Bilanço ( Pasif ) lütfen tıklayınız

2022 Yılı Gelir Tablosu için lütfen tıklayınız

2022 Yılı Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız

2022 Yılı  Bağımsız Denetçi Raporu  için lütfen tıklayınız

2022 OGK Kar dağıtım tablosu için lütfen tıklayınız

2022 OGK Gündem Maddeleri için lütfen tıklayınız

Genel Kurul Davet Mektubu için lütfen tıklayınız

2021 OGK Toplantı tutanağı için lütfen tıklayınız

2021 yılı OGK hazirun listesi için lütfen tıklayınız

Vekaletname için lütfen tıklayınız

2021 Yılı OGK Bilgilendirme dökümanı için lütfen tıklayınız

2021 Yılı Bilanço (Aktif ) için lütfen tıklayınız

2021 Yılı Bilanço ( Pasif ) lütfen tıklayınız

2021 Yılı Gelir Tablosu için lütfen tıklayınız

2021 Yılı Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız

2021 Yılı  Bağımsız Denetçi Raporu  için lütfen tıklayınız

2021 OGK Kar dağıtım tablosu için lütfen tıklayınız

2021 OGK Gündem Maddeleri için lütfen tıklayınız

2021 OGK Esas Sözleşme Tadil Metni için lütfen tıklayınız

2020 OGK TTSG için lütfen tıklayınız

2020 OGK Toplantı tutanağı için lütfen tıklayınız

2020 yılı OGK hazirun listesi için lütfen tıklayınız

2020 OGK Kar dağıtım tablosu için lütfen tıklayınız

Genel Kurul Davet Mektubu için lütfen tıklayınız

Vekaletname için lütfen tıklayınız

2020 Yılı OGK Bilgilendirme dökümanı için lütfen tıklayınız

2020 Yılı Bilanço (Aktif ) için lütfen tıklayınız

2020 Yılı Bilanço ( Pasif ) lütfen tıklayınız

2020 Yılı Gelir Tablosu için lütfen tıklayınız

2020 Yılı Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız

2020 Yılı  Bağımsız Denetçi Raporu  için lütfen tıklayınız

 

2019 OGK Kar dağıtım tablosu için lütfen tıklayınız

Genel Kurul Davet Mektubu için lütfen tıklayınız

Vekaletname için lütfen tıklayınız

2019 Yılı OGK Bilgilendirme dökümanı için lütfen tıklayınız

2019 Yılı Bilanço (Aktif ) için lütfen tıklayınız

2019 Yılı Bilanço ( Pasif ) lütfen tıklayınız

2019 Yılı Gelir Tablosu için lütfen tıklayınız

2019 Yılı Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız

2019 Yılı  Bağımsız Denetçi Raporu  için lütfen tıklayınız

2019 OGK Toplantı tutanağı için lütfen tıklayınız   

2019 yılı OGK hazirun listesi için lütfen tıklayınız

2019 OGK TTSG için lütfen tıklayınız 

2018 OGK Kar dağıtım tablosu için lütfen tıklayınız

Genel Kurul Davet Mektubu için lütfen tıklayınız

Vekaletname için lütfen tıklayınız

2018 Yılı OGK Bilgilendirme dökümanı için lütfen tıklayınız

2018 Yılı Bilanço (Aktif ) için lütfen tıklayınız

2018 Yılı Bilanço ( Pasif ) lütfen tıklayınız

2018 Yılı Gelir Tablosu için lütfen tıklayınız

2018 Yılı Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız

2018 Yılı  Bağımsız Denetçi Raporu  için lütfen tıklayınız

2018 Yılı Hazirun Listesi için lütfen tıklayınız

2018 Yılı OGK Toplantı Tutanağı için lütfen tıklayınız

2018 Yılı OGK Tescil için lütfen tıklayınız

2018 Yılı OGK TTSG için lütfen tıklayınız

2017 OGK TTSG için için lütfen tıklayınız (1)

2017 OGK TTSG için için lütfen tıklayınız (2)

2017 OGK çağrısı TTSG için lütfen tıklayınız

2017 OGK tescil için için lütfen tıklayınız

2017 OGK hazır bulunanlar listesi için için lütfen tıklayınız

2017 OGK toplantı tutanağı için lütfen tıklayınız

2017 OGK Kar dağıtım tablosu  için lütfen tıklayınız

Genel Kurul Davet Mektubu için lütfen tıklayınız

Vekaletname için lütfen tıklayınız

2017 Yılı OGK Bilgilendirme dökümanı için lütfen tıklayınız

2017 Yılı Bilanço (Aktif ) için lütfen tıklayınız

2017 Yılı Bilanço ( Pasif ) lütfen tıklayınız

2017 Yılı Gelir Tablosu için lütfen tıklayınız

2017 Yılı Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız

2017 Yılı  Bağımsız Denetçi Raporu  için lütfen tıklayınız

TTSG için lütfen tıklayınız.

Tescil için lütfen tıklayınız.

2016 OGK hazır bulunanlar listesi için için lütfen tıklayınız

2016 OGK Kar dağıtım tablosu  için lütfen tıklayınız

2016 OGK esas sözleşme tadili için lütfen tıklayınız

2016 OGK toplantı tutanağı için lütfen tıklayınız

Genel Kurul Davet Mektubu için lütfen tıklayınız

Vekaletname için lütfen tıklayınız

2016 Yılı OGK Bilgilendirme dökümanı için lütfen tıklayınız

2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu için lütfen tıklayınız

2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız

2016 Finansal Raporlar için lütfen tıklayınız

Genel Kurul Davet Mektubu için lütfen tıklayınız

Vekaletname için lütfen tıklayınız

2015 Yılı OGK Bilgilendirme dökümanı için lütfen tıklayınız

2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu için lütfen tıklayınız

2015 Yılı OGK gündemi için lütfen tıklayınız

Genel Kurul Tutanağı için lütfen tıklayınız

Hazır Bulunanlar için lütfen tıklayınız

TTSG için lütfen tıklayınız.

Tescil için lütfen tıklayınız.

Genel Kurul Davet Mektubu için lütfen tıklayınız

Vekaletname için lütfen tıklayınız

2014 Yılı OGK Bilgilendirme dökümanı için lütfen tıklayınız

2014 Yılı OGK'na sunulacak olan Esas Sözleşme Tadil Metni için lütfen tıklayınız

Genel kurul tutanağı için lütfen tıklayınız

Hazır Bulunanlar Listesi için lütfen tıklayınız

OGK’ ca Onaylanmış Esas Sözleşme tadil Metni için lütfen tıklayınız

2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu için lütfen tıklayınız

2014 Yılı OGK tescili için lütfen tıklayınız

Genel Kurul Davet Mektubu için lütfen tıklayınız

Genel Kurul Tutanağı için lütfen tıklayınız

Hazirun Cetveli için lütfen tıklayınız

Vekaletname için lütfen tıklayınız