Ortaklık Yapısı

 

Sermayede Doğrudan %5 ve daha fazla Pay ve Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı   Soyadı

 Nominal Değer (TL)

 Sermayedeki Payı(%)

 Oy Hakkı Oranı (%)

 Gediz Madencilik A.Ş

 18.355.190,89

 39,34

 39,79

 Diğer

 28.300.809,11

 60,66

 60,21

 Toplam

 46.656.000,00

 100,00

 100,00

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 105.000.000,00- TL olup her biri 1-TL itibari değerde nama yazılı 105.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 46.656.000 - TL olup, tamamı ödenmiştir.  Söz konusu bu sermaye her biri 1-TL nominal değerde 46.656.000 paya bölünmüştür.

-Şirketimiz paylarına ilişkin tablo aşağıdadır.

Payların Cinsi Beher Payın Nominal Değeri(TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü
Nama 1 466.560,00 1 Yönetim Kurulu üyelerine aday gösterme imtiyazı ve genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı.
Nama 1 46.189.440,00 99 Bulunmamaktadır
Toplam 1 46.656.000,00 100